thumb svennebrev mesterbrev 388 231Opplæringskontorets overordnede mål er å drive og ivareta rekrutteringen til tømrerfaget samt oppfølging av lærlinger i våre medlemsbedrifter

Lærekontrakter
Opplæringsavtaler/Arbeidsavtaler
Aktiv oppfølging ute i bedriftene
Bindelegg mellom fylkeskommune og bedrifter
Rekruttering til faget
Skolebesøk / Utdanningsmesser
Lovverk, Opplæringslova/ Arbeidsmiljøloven
Fellesoverenskomsten Byggfag
Innspill Dimensjonering av skoletilbud
Fadderskoler
Aviser, Brosjyrer.
Tømrerteoribøker
Bransjelærekompendiet til lærlinger
thumb Toemrerstripe 638 102

Vår målsetting:

Flinke lærlinger i et trygt og godt opplæringsmiljø i tråd med Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven.

 

 • Vi har kunnskap og erfaring som gjør oss i stand til å vurdere
  hva din bedrift er best tjent med når det gjelder lærlinger.
 • Vi kjenner aktuelle lover og forskrifter for våre lærlinger, og
  bistår arbeidsgiver med råd og veiledning i forhold til disse.
 • Vi er nøytrale i våre vurderinger og vil gjennom det å sette
  lærlingen i sentrum, kunne delta i opplæringsarbeide og
  bidra til en positiv utvikling for bedrift og lærling.


Kontakt:
 
Byggmestrenes Servicekontor, 
Kvenildmyra 5 7072 Heimdal 
Telefon: 72 89 58 80 

Opplæringskontorets ansvar


• Skrive lærekontrakt med lærlingen 
• Påse at lærekontrakten blir sendt til Yrkesopplæringsnemnda for godkjenning 
• Påse at lærlingen fører opplæringsbok 
• Påse at opplæringen skjer etter fastsatt læreplan og være behjelpelig med omplassering der det er nødvendig 
• Påse at opplæringen skjer etter opplæringsloven 
• Oppmelding til fag-/svennebrev 
• Bistå lærling og bedrift ved eventuelle konflikter
 

Opplæringsbedriftens ansvar


• Arbeidsgiveransvaret og opplæringsansvaret 
• Nødvendige forsikringer etter lov og forskrifter 
• Sørge for at opplæringen skjer etter opplæringslova 
• Holde arbeidsklær, sko, verktøy og personlig utstyr 
• Gi lærlingen fri med lønn der det arrangeres kurs i vår regi.© 2021 Byggmestrenes Servicekontor - Rekruttering, Fagopplæring, Bygg ,Tømrer,anbud