Gode råd ved bruk av håndverkere

1. Undersøk markedet

Først må du undersøke markedet. Søk på vår nettside byggmestrene.no 
Gå inn og se på våre medlemsbedrifter. 

2. Sjekk referanser og foretaksregister

Dyktige håndverkere er ikke redde for at referanser sjekkes! Sjekk også bedriften i Brønnøysundregisteret og at bedriften har et telefonnummer/ forretningsadresse man kan nå vedkommende på. Det er viktig at du kan få tak i firmaet ikke bare i dag, men også i fremtiden.

3. Definer arbeidsomfang

Det anbefales å lage en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført, om nødvendig også befaring med foretaket før utarbeidelse av pristilbud. Her går dere gjennom hva som skal gjøres og hva som er de ønskede resultatene. Jo bedre forberedelser, jo bedre resultat!

4. Hent inn anbud/tilbud

Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent anbefales det å innhente skriftlig pristilbud. Et tilbud bør inneholde mange av de elementene en kontrakt/avtale inneholder (se under). Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdragsbeskrivelse og tidsramme. I tilfeller hvor arbeidsomfanget ikke er kjent, anbefales det å innhente timepriser og påslagsprosenter på materiell.
Det er ikke nødvendigvis den håndverkeren med dyrest pris, som er den beste.

5. Lag skriftlig avtale

Det er viktig at du før arbeidene starter inngår en skriftlig avtale/kontrakt med bedriften. Følgende punkter bør inngå i kontrakten:

  • Beskrivelse og kvalitetskrav
  • Ansvarsfordeling mellom aktørene
  • Fremgangsmåte/arbeidsprosedyrer
  • Tidsramme
  • Det anbefales å lage en fremdriftsplan
  • Dagmulkt – forutsatt at det er utarbeidet fremdriftsplan

En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant! Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndighetene. 

6. Tilleggsarbeid skal avtales

Viser det seg behov for tilleggsarbeid underveis, skal bedrifen kontakte deg. Ved tilleggsarbeid eller endring av oppdraget underveis, skal det skrives særskilt avtale om dette hvor mer pris, tid etc. kommer tydelig fram.

7. Avslutning av oppdraget

Det anbefales befaring før overtakelse og sluttoppgjør. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalt tidsfrist og før endelig sluttoppgjør. Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet reflektere verdien av disse arbeidene.