I løpet av læretida anbefaler vi en 1 års test.
Bedriften finner et stykke arbeid som lærlingen kan utføre selvstendig over 3-5 dager og det settes av tid slik at lærlingen får planlagt arbeidet med en fremdriftsplan, material liste, verktøyliste og til slutt egenvurdering av utført arbeid.
Bedriften tar deretter en vurdering av lærlingens prestasjon og gjennomgår dette sammen med lærlingen.

Under finner du skjema som skal brukes under 1 års testen.