Søknad bedriftsmedlemskap

Søknadsskjema bedriftsmedlemsskap i Trondhjems Byggmesterlaug
Informasjon om medlemskontingent hos Trondhjems Byggmesterlaug finner du nedenfor

Søknadsskjema  medlemskap i Byggmesterforbundet og NHO
Informasjon om medlemskontingent hos Byggmesterforbundet og NHO finner du her

Søknad personlig medlemskap

Søknadsskjema personlig medlemsskap i Trondhjems Byggmesterlaug

Søknadsskjema personlig medlemskap i Byggmesterforbudet

Medlemsskap Trondhjems Byggmesterlaug

Kontingent og serviceavgift til lauget beregnes ut ifra antall ansatte i bedriften.

Ansatte

Kontingent

Serviceavgift

Totalt

1-3

 590,-

 2473,-

3060-

4-10

 885,-

 4030,-

4915

11-20

1180

6188

7368

21-30

1770-

7431

9201.-

Over 30

2360

9283

11643.-

Personlig medlem

 

 

2357

Passivt medlem

 

 

590

 

Kontingent til Norges Byggmesterforbund for 2019

Bedriftsmedlemmer, personlige og assosierte medlemmer kr 1.500,-
Passive medlemmer kr  750,-

Serviceavgift til Norges Byggmesterforbund's Servicekontor for 2018:    

Alle bedriftsmedlemmer må betale serviceavgift.

Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift. Byggmesterforbundet kan kontrollere riktigheten av bedriftenes oppgitte omsetningstall. 

Gruppe:

Brutto omsetning mill

Serviceavgift

1

0 - 2

3.900,-

2

2 - 5

7.800,-

3

5 - 9

11.700,-

4

9 - 14

15.600,-

5

14 - 20

19.500,-

6

20 - 27

 23.400,-

7

27 - 35

27.300,-

8

Over 35

31.200,-

                                           
Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren.

Kontingent til NHO
Alle bedriftsmedlemmer i Byggmesterforbundet med mer enn ett årsverk, unntatt en lærling, skal også være medlem av NHO. 

Se satser for medlemskontingent til NHO på NHO's hjemmeside.

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret. Serviceavgift er fradragsberettiget i sin helhet dersom servicekontoret er godkjent, sewww.ligningsabc.no.© 2019 Byggmestrenes Servicekontor - Rekruttering, Fagopplæring, Bygg ,Tømrer,anbud