Søknad bedriftsmedlemskap

Søknadsskjema bedriftsmedlemsskap i Trondhjems Byggmesterlaug
Informasjon om medlemskontingent hos Trondhjems Byggmesterlaug finner du nedenfor

Søknadsskjema medlemskap i Byggmesterforbundet og NHO
Informasjon om medlemskontingent hos Byggmesterforbundet og NHO finner du her

Søknad personlig medlemskap

Søknadsskjema personlig medlemsskap i Trondhjems Byggmesterlaug

Søknadsskjema personlig medlemskap i Byggmesterforbudet

Medlemsskap Trondhjems Byggmesterlaug 2020

Kontingent og serviceavgift til lauget beregnes ut ifra antall ansatte i bedriften.

Ansatte

Kontingent

Serviceavgift

Totalt

1-3

 601,-

 2519

3120.-

4-10

 902.-

 4104,-

5006

11-20

1202

6302.-

7504.-

21-30

1803.-

7506.-

9370.-

Over 30

2404.-

9453.-

11857.-

Personlig medlem

 

 

2400.-

 

     

Kontingent til Norges Byggmesterforbund for 2020

Bedriftsmedlemmer, personlige og assosierte medlemmer kr 1.500,-
Passive medlemmer kr  750,-

Serviceavgift til Norges Byggmesterforbund's Servicekontor for 2020:    

Alle bedriftsmedlemmer må betale serviceavgift.

Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift. Byggmesterforbundet kan kontrollere riktigheten av bedriftenes oppgitte omsetningstall. 

Gruppe:

Brutto omsetning mill

Serviceavgift

1

0 - 2

3.900,-

2

2 - 5

7.800,-

3

5 - 9

11.700,-

4

9 - 14

15.600,-

5

14 - 20

19.500,-

6

20 - 27

 23.400,-

7

27 - 35

27.300,-

8

Over 35

31.200,-

                                           
Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren.

Kontingent til NHO
Alle bedriftsmedlemmer i Byggmesterforbundet med mer enn ett årsverk, unntatt en lærling, skal også være medlem av NHO. 

Se satser for medlemskontingent til NHO på NHO's hjemmeside.

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret. Serviceavgift er fradragsberettiget i sin helhet dersom servicekontoret er godkjent, sewww.ligningsabc.no.© 2021 Byggmestrenes Servicekontor - Rekruttering, Fagopplæring, Bygg ,Tømrer,anbud