Kontingent og serviceavgift (per år)

 


Kontingent og serviceavgift til Trondhjems Byggmesterlaug 2017

Kontingent og serviceavgift til lauget beregnes ut i fra antall ansatte i bedriften.

Ansatte

Kontingent

Serviceavgift

Totalt

1-3

 560

 2350

Kr 2.910,-

4-10

 840

 3830

Kr 4670.-

11-20

1120

5880

Kr 7000,-

21-30

1680

7060

Kr 8740,-

Over 30

2240

8820

Kr 11060.-

Personlig medlem

Passivt medlem 

560

560

1740

kr 2300.-

 

 

 

Kontingent til Norges Byggmesterforbund for 2018

Bedriftsmedlemmer, personlige og assosierte medlemmer kr 1.500,-
Passive medlemmer kr  750,-

Serviceavgift til Norges Byggmesterforbund's Servicekontor for 2018:    

Alle bedriftsmedlemmer må betale serviceavgift.

Serviceavgiften inndeles i grupper ut fra foregående års totale brutto omsetning inkludert underentrepriser, eksklusiv merverdiavgift. Byggmesterforbundet kan kontrollere riktigheten av bedriftenes oppgitte omsetningstall.

 

 

   

 

Gruppe:

Brutto omsetning mill

Serviceavgift

1

0 - 2

3.900,-

2

2 - 5

7.800,-

3

5 - 9

11.700,-

4

9 - 14

15.600,-

5

14 - 20

19.500,-

6

20 - 27

 23.400,-

7

27 - 35

27.300,-

8

Over 35

31.200,-

                                           
Kontingenten inkluderer abonnement på fagtidsskriftet Byggmesteren.

 

 

Kontingent til NHO
Alle bedriftsmedlemmer i Byggmesterforbundet med mer enn ett årsverk, unntatt en lærling, skal også være medlem av NHO. 

Se satser for medlemskontingent til NHO på NHO's hjemmeside.

 

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret. Serviceavgift er fradragsberettiget i sin helhet dersom servicekontoret er godkjent, sewww.ligningsabc.no.© 2018 Byggmestrenes Servicekontor - Rekruttering, Fagopplæring, Bygg ,Tømrer,anbud