Hva er en lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift.
Du blir ansatt på like vilkår som alle ansatte, men får i tillegg en lærekontrakt.
Sammen med opplæringskontoret vil bedriften lære deg nødvendige ferdigheter og veilede deg frem mot Fag/ Svenneprøve.
Som lærling er du under utdanning, og får samtidig lønn. Lønna øker hvert halvår og siste halvår tjener du 75% av fagarbeiders lønn i bedriften.

Finne læreplass

Det finnes flere veier til å bli lærling. Den mest vanlige er at man går 2 år på skole, deretter 2 års læretid.
Går du i dag VG2 Tømrer eller VG2 Mur og Betong anbefaler vi at du kontakter en eller flere av våre medlemsbedrifter for YFF (utplassering i bedrift). Her har du mulighet til å vise deg frem i løpet av skoleåret for å potensielt skaffe deg læreplass
Byggmestrenes servicekontor har ca. 100 medlemsbedrifter i Trøndelag- se informasjon under opplæringskontor øverst på siden.

Dersom du har gått andre retninger på VGS, eller jobbet med noe helt annet og kan tenke deg en utdannelse innen tømrer, mur eller betongfaget kan muligheten være «voksenlærling».
Da får du ei læretid på 3,5 år. Byggmestrenes servicekontor tilbyr HMS kurs og teorikurs til våre lærlinger som mangler dette.
Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om dette.
Du kan også sende inn CV og søknad direkte på nettsiden vår.