Opplæringskontorets overordnede mål er å ivareta rekrutteringen til tømrerfaget samt oppfølging av lærlinger i våre medlemsbedrifter.

Byggmestrenes servicekontor har drevet opplæringskontor siden 1983, og er godkjent innen Tømrerfaget, Murfaget og Betongfaget i Trøndelag.
For å bli godkjent opplæringsbedrift må bedriften inneha riktig kompetanse knyttet til faget samt utføre arbeid i tråd med læreplanen. Videre må bedriften ha ønske om å ta imot lærlinger og lage system for å håndtere dette.
Dersom din bedrift ønsker å bli godkjent opplæringsbedrift, ta kontakt med oss så kartlegger vi sammen mulighetene.

Vår målsetting:

Flinke lærlinger i et trygt og godt opplæringsmiljø i tråd med Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven.

 • Vi har kunnskap og erfaring som gjør oss i stand til å vurdere
  hva din bedrift er best tjent med når det gjelder lærlinger.
 • Vi kjenner aktuelle lover og forskrifter for våre lærlinger, og
  bistår arbeidsgiver med råd og veiledning i forhold til disse.
 • Vi er nøytrale i våre vurderinger og vil gjennom det å sette
  lærlingen i sentrum, kunne delta i opplæringsarbeide og
  bidra til en positiv utvikling for bedrift og lærling.
 • Lærekontrakter
 • Opplæringsavtaler/Arbeidsavtaler
 • Aktiv oppfølging ute i bedriftene
 • Bindelegg mellom fylkeskommune og bedrifter
 • Rekruttering til faget
 • Skolebesøk / Utdanningsmesser
 • Lovverk, Opplæringslova/ Arbeidsmiljøloven
 • Fellesoverenskomsten Byggfag
 • Innspill Dimensjonering av skoletilbud
 • Fadderskoler
 • Aviser, Brosjyrer.

Last ned håndbok for lærlinger ved å trykke på bildet til høyre, eller knappen under.

Byggmestrenes Servicekontor, 
Kvenildmyra 5 7093 Tiller 

Opplæringskontorets ansvar

 • Skrive lærekontrakt med lærlingen 
 • Påse at lærekontrakten blir sendt til Yrkesopplæringsnemnda for godkjenning 
 • Påse at lærlingen fører opplæringsbok 
 • Påse at opplæringen skjer etter fastsatt læreplan og være behjelpelig med omplassering der det er nødvendig 
 • Påse at opplæringen skjer etter opplæringsloven 
 • Oppmelding til fag-/svennebrev 
 • Bistå lærling og bedrift ved eventuelle konflikter

Opplæringsbedriftens ansvar

 • Arbeidsgiveransvaret og opplæringsansvaret 
 • Nødvendige forsikringer etter lov og forskrifter 
 • Sørge for at opplæringen skjer etter opplæringslova 
 • Holde arbeidsklær, sko, verktøy og personlig utstyr 
 • Gi lærlingen fri med lønn der det arrangeres kurs i vår regi.